Får en arbetsgivare anställa vem den vill?

Disskutera anställningar och jobberbjudanden.

Moderator: sitetips

sanna
Inlägg: 49
Blev medlem: tor mar 16, 2006 2:36 pm

Får en arbetsgivare anställa vem den vill?

Inlägg av sanna »

Kan en arbetsgivaren anställa vem han/hon vill och på de villkor som passar arbetsgivaren?
sitetips
Site Admin
Inlägg: 538
Blev medlem: tis maj 10, 2005 10:43 pm

Inlägg av sitetips »

Arbetsgivaren har att beakta bl a följande.
• Särskilda regler gäller vid anställning av person som är under 18 år.
• Tidigare anställd kan ha anspråk på företrädesrätt till anställningen.
• Deltidsanställd kan ha krav på företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad eller heltidsanställning.
• Arbetsgivaren måste följa reglerna i diskrimineringslagen, d v s inte diskriminera någon p g a kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning eller religion.
• Vissa anställda måste inneha behörighet för yrket, t.ex. lärare eller läkare.
• Kontroll måste ske av bl a arbetstillstånd vid anställning av utländsk medborgare.

Lagen skiljer mellan två olika huvudtyper av anställning, nämligen tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa avtal om tidsbegränsad anställning för allmän visstidsanställning, provanställning, vikariat, säsongsarbete och då arbetstagaren fyllt 67 år.
Arbetsgivaren är skyldig att informera arbetstagaren om villkoren för anställningen. Informationen skall vara skriftlig och lämnas inom en månad från att den anställde tillträdde tjänsten.

Informationen skall innehålla:
• Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress.
• Anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.
• En beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning.
• Om anställningen gäller tillsvidare eller för begränsad tid/provanställning.
• Uppsägningstider.
• Lön, förmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.
• Längden på semester och längden på normala arbetsdag/arbetsvecka.
• Tillämpligt kollektivavtal i förekommande fall.

Det finns alltså regler som inskränker rätten att helt fritt välja vem han eller hon vill anställa eller låta vilka kriterier som helst avgöra vem som anställs.
Skriv svar