affärsplan

Disskutera affärsideer och eget företagande.

Moderator: sitetips

Gäst

affärsplan

Inlägg av Gäst » lör maj 20, 2006 9:18 am

Affärsplanen
Det lönar sig att lägga lite tid på att skriva affärsplan innan man startar eget. Dessa saker kan vara bra att ta med.

Produkter/tjänster
Beskriv din produkt, vara eller tjänst och hur den skapas.

Du som företagare
Beskriv kortfattat vad du har arbetat med tidigare och vilka erfarenheter du har av branschen. De allra flesta som startar ett nytt företag har arbetat inom sin bransch i många år, och det är en fördel att ha erfarenhet. Det gör det lättare, eftersom du känner till villkor, konkurrenter, kunder och produkter. Om du startar inom en ny bransch måste du övertyga andra om ditt kunnande och du har en hel del att lära.

Marknad/kunder
Försök bilda dig en uppfattning om branschens totala marknad och återkoppla till vilka de olika kundgrupperna är. Hur ser marknadstillväxten ut? Växer marknaden eller krymper den? Vilka är de tänkbara nya kunderna? När du ska antalsberäkna dina kunder finns det flera verktyg du kan ta hjälp av. Du kan t ex använda telefonkatalogens yrkesregister, Statistisk årsbok eller kommunvisa företagskataloger. Du kan också köpa adresser på CD-ROM eller över internet.

Konkurrenter
Om dina konkurrenter har unik kompetens som du saknar kan du behöva fundera över om du i stället kan erbjuda något som du är ensam om. Genom att identifiera och analysera dina konkurrenter kan du undvika att gå i samma fällor som de, samtidigt som du får värdefulla tips på hur du kan vidareutveckla och lyckas med din affärsidé.

Organisation
Inom vissa branscher krävs tillstånd från lokala eller statliga/regionala myndigheter för att bedriva verksamheten. Lista vilka myndighetskontakter du har haft eller kan komma att få för att kunna driva verksamheten som tänkt.

Lagar och regler.
Krävs det något slag av tillstånd för att jag skall få bedriva min verksamhet?

Kapital.
Hur mycket kapital behöver jag och hur ska jag få tag i det?
Min budgeterade försäljning minus budgeterade kostnader - räcker det till en acceptabel lön för mig?

Affärsidé
Affärsidén speglar den grundidé som allt startade med. Samtidigt förklarar den syftet med din verksamhet och förtydligar företagets styrka. Affärsidén ska kunna uttryckas i två-tre meningar och är egentligen en sammanfattning av det du svarat på tidigare, på övriga frågor, i arbetet med affärsplanen.