Försäkring för företagare

Disskutera affärsideer och eget företagande.

Moderator: sitetips

Gäst

Försäkring för företagare

Inlägg av Gäst » lör maj 20, 2006 9:12 am

När du startar din verksamhet behöver du ett försäkringsskydd. Vad för- säkringen ska omfatta är till stor del beroende av vilken typ av verksam- het som ska bedrivas.
De flesta försäkringsbolag har kombinerade försäkringar som täcker det vanligaste. Till dessa görs sedan tilläggsförsäkringar utifrån de behov företaget (du) har.Företagets försäkringar:

En normal paketförsäkring innehåller följande typer av försäkringsskydd.

* Egendomsförsäkring
Är som namnet antyder till för att försäkra din egendom. Bör bl a omfatta följande försäkringar: brand, inbrott och rån, vattenledningsskada, maskin, glas (skyltfönster), varulager, lager, datorer d v s försäkringen ska täcka dina behov när det gäller skador på byggnader, dina inventarier och lösöre, varor och produkter i lager.

* Avbrottsförsäkring
Om du t ex råkar ut för brand, vattenskada, maskinskada, kan det ta ganska lång tid innan du kommer igång igen med din verksamhet. Avbrottsförsäkringen är till för att du skall klara dig ekonomiskt under denna tid.

* Ansvarsförsäkring
Enligt svensk rätt är du skyldig att ersätta en skada som vållats genom uppsåt eller vårdslöshet (oaktsamhet, fel, försummelse). Ansvarsförsäk- ringen är till för att täcka de skadeståndskrav som företaget kan ställas inför.

Ta reda på hur stor självrisken är i de olika fallen. Kontrollera även att det i ansvarsförsäkringen ingår ersättning för rättshjälp mm, eftersom en eventuell skadeståndsprocess kan kosta mycket pengar.

Tilläggsförsäkringar

Entreprenadförsäkring
Då man som entreprenör gör ombyggnader, nybyggnader, installerar maskiner och utrustning etc är det lämpligt att ha en entreprenadförsäkring. Det är inte ovanligt med brand vid t ex svetsning, takläggning.

Fordonsförsäkring
Använder företaget olika typer av fordon i verksamheten t ex lastbilar, budbilar, buss, taxi, skogsmaskiner, finns det försäkringar för dessa.

Transportförsäkringar
Används av företag som handlar med varor och/eller ombesörjer transport och distribution av dessa. Exempel på företag som har behov av transportförsäk- ringar är exportörer, importörer och tradingföretag.

Försäkring av anställda
En företagare har genom lagar och kollektivavtal skyldighet att teckna olika slag av försäkringsskydd för sina anställda.

Försäkring mot sjuklöneutgifter
Hos Försäkringskassan går det att försäkra sig mot höga kostnader för anställ- das sjuklön.Glöm inte bort dig själv. När du blir företagare gäller inte de kollektiva försäkringar som du förmodligen haft som anställd. Därför måste du också se om ditt personliga försäkringsskydd.

Arbetslöshetsförsäkring
Även som företagare kan du tillhöra en arbetslöshetskassa för företagare. En neutral arbetslöshetskassa är Alfakassan i Ljusdal. Här kan man vara med både som företagare och anställd.

Sjukavbrottsförsäkring
Om olyckan är framme kan det vara bra att ha en sjukavbrottsförsäkring. Den är till för att täcka företagets fasta kostnader under den tid du inte kan arbeta.

Livförsäkring
Med tanke på dina efterlevande och deras möjlighet att ta hand om företaget bör du teckna en livförsäkring. I dessa brukar även ingå försäkring mot olycksfall som t ex leder till invaliditet.

Pensionsförsäkring
I företagsstarten brukar det vara svårt att få pengarna att räcka till allt. Men så fort du har möjlighet rekommenderar vi att du skaffar dig en pensionsförsäkring.

Kompanjonförsäkring
Om du driver verksamhet tillsammans med någon annan kan det vara idé att skydda företagets fortlevnad om någon av er skulle förolyckas eller vilja dra sig tillbaka. Kan t ex göras med kapitalförsäkringar, vilka användas för att lösa ut den ena parten så att företaget inte behöver säljas.